Wednesday, 28 July 2010

Another Quote

~ Guru yang bijak tidak akan marah bila muridnya tidak menyukai mata pelajarannya. Dia akan berusaha membuat mereka suka.

0 Komentar:

Post a Comment